Oppiminen

Mitä on arkioppiminen työpaikalla?

Arkioppimisen ymmärtäminen Arkioppiminen tarkoittaa oppimista, joka tapahtuu muualla kuin jäsennellyssä, muodollisessa luokkahuoneympäristössä. Työpaikalla tämäntyyppinen oppiminen on merkittävää, ja se kattaa kaiken tiedon hankinnan, joka tapahtuu muodollisten koulutusohjelmien ulkopuolella. Se tapahtuu kokemusten, haasteiden ja vuorovaikutuksen kautta ikätovereiden ja johtajien kanssa organisaatioympäristössä. Arkioppimisen ominaisuudet Yksi arkioppimisen keskeisistä piirteistä on, että se ei usein ole ennalta suunniteltua ja …